Olsztyn (niem. Allenstein) ? największe miasto oraz stolica województwa warmińsko-mazurskiego. Główny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy. Ważny węzeł kolejowy i drogowy. Olsztyn zamieszkuje około 176 000 ludzi.

 


 

 

Najważniejsze daty w dziejach Olsztyna:

1347 - 1397 - Kapituła Warmińska buduje Zamek

1353 (31 października) - nadanie praw miejskich przez biskupa Jana z Miśni

1378 - Jan z Łajs powiększył Olsztyn (Wysoka Brama oraz targ rybny), zasięg miasta utrzymał się po wiek XIX.

1410 - pod Grunwaldem walczy olsztyński oddział po stronie krzyżackiej.

1414 - Władysław Jagiełło zrabował i spalił Olsztyn w wojnie głodowej

1440 - Olsztyn przystępuje do Związku Pruskiego

1466 - drugi pokój toruński - cała Warmia wraca do Polski. Olsztyn jest w Królestwie Polskim na 306 lat.

1521 (styczeń) - ofensywa Krzyżaków na Olsztyn

1525 - Hołd Pruski

1565 - zbudowana została Kaplica Jerozolomska

1596 - kończy się budowa kościoła św. Jakuba

1620 - wielki pożar Olsztyna

1657 - pożar Olsztyna podczas potopu szwedzkiego

1708-1710 - epidemia dżumy

1772 - pierwszy rozbiór Polski ? Olsztyn jest pod zwierzchnictwem króla Prus

1803 - wielki pożar Olsztyna

1807 (3 luty) - Napoleon Bonaparte wkracza do Olsztyna

1835-1865 - burmistrzem zostaje Jakub Rarkowski

1858 - zostaje utworzone na 40 lat więzienie w Wysokiej Bramie

1860 - rozbudowa miasta poza murami

1866 - epidemia cholery

1866-1871 - remont Zamku przez Ferdynand von Quasta

1872 - zostaje uruchomiona kolej, budowa dworca

1877 - objawienia Gietrzwałdzkie

1877-1878 - wybudowano kościół ewangelicki

1877-1908 - Oskar Belian zostaje burmistrzem

1886 - pierwsze wydanie Gazety Olsztyńskiej

1886 - budowa Szpitala dla chorych psychicznie w Kortowie

1895 - zbudowane nowe więzienie

1899 - wybudowano wodociągi

1901-1903 - budowa kościoła N.S.Jezusowego

1905 - powstaje gmach rejencji

1907 - pierwszy prąd i tramwaje

1910 - wystawa przemysłowa w Jakubowie

1912 - wmurowany kamień węgielny pod Nowy Ratusz

1913-1915 - budowa kościoła Garnizonowego

1914 - okupacja Olsztyna przez wojska rosyjskie, które wycofały się z miasta po klęsce w bitwie pod Tannenbergiem

1915 - Nowy Ratusz zostaje oddany do użytku

1920 (11 lipca) - przegrany plebiscyt

1933-1945 - burmistrzem zostaje Franz Schiedat

1939 - uruchomione zostały trolejbusy

1945 (22 stycznia do 23 października) ? wkroczenie Armii Czerwonej do Olsztyna ? operacja wschodniopruska, podpalanie miasta

1950 - powstało ART

1967 - wybudowano STOMIL

1973 - otwarcie Planetarium Astronomicznego

1991 - wizyta papieża Jana Pawła II

1992 - Olsztyn staje się metropolią warmińską (Edmunt Piszcz arcybiskupem)

1999 - powstało UWM

 


 

ANDRZEJ BOBROWICZ

HISTORIA OLSZTYNA